ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

Παράδοση Σύνθεσης 9 επί πτυχίω εξεταστική - Επιστροφή μακετών

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 22.6.2018

Η παράδοση των θεμάτων της Σύνθεσης 9 θα γίνει την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00 - 15:00 αυστηρά στα γραφεία των Συνθέσεων.

Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν ενημερώσει τον επιβλέποντα για την τελική παράδοση.

Η επιστροφή των μακετών θα γίνει τη Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00-14:00.

Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 θα πεταχτούν οσες μακέτες παραμείνουν στην αίθουσα.