Παράδοση Σύνθεσης 8 - Επιστροφή μακετών

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 22.6.2018

Η παράδοση του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 8 θα γίνει τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00 - 15:00 στην αίθουσα Α104 του κτ. Αβέρωφ. Σε περίπτωση που χρειαστεί και δεύτερη αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί η Α106.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις μακέτες τους από τις αίθουσες τη Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 - 18:00.

Όσες μακέτες παραμείνουν στις αίθουσες θα πεταχτούν την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.

Στις αίθουσες αυτές θα γίνει η παρουσίαση των Διπλωματικών εργασιών.