Προκήρυξη θέσεων Υποφήφιων Διδακτόρων 2013-14

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 23.5.2013

Οι αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα πραγματοποιούνται από τις 27 Μαΐου έως και τις 14 Ιουνίου 2013.