ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

Παραλαβή Εργασιών Διδακτικής Ομάδας Σ. Σταυρίδη

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 20.2.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ειδοποιούνται οι σπουδαστές/τριες που παρέδωσαν στα Γραφεία των Χώρων ΑΣ9, στην Διδακτική Ομάδα του κ. Σ. Σταυρίδη να παραλάβουν άμεσα τις εργασίες τους , καθώς η αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί για διδασκαλία.