Έναρκτήριο μάθημα Πέμπτη 22/2/2018, 11.00-14.45, Α104

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 20.2.2018

Η έναρξη του μαθήματος για όλες τις διδακτικές ομάδες του μαθήματος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/2/2018 και ώρα 11.00-14.45 στην αίθουσα Α104.