ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

Απομάκρυνση μακετών Τετάρτη 14/2/2008, 13:00-19:00

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 12.2.2018

Η απομάκρυνση των μακετών από την αίθουσα Τ10, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/2/2018, 13:00-19:00.