ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση 1

Διάλεξη Ματθαίου Παπαβασιλείου: "Ο Κύβος, το Τετράγωνο, δυο Παιχνίδια και ένα Προνόμιο Εφευρέσεως" Δευτέρα 6/11, 11π.μ.

Ημερομηνία: 
Κυριακή 05.11.2017

Τη Δευτέρα 6/11 ο Ματθαίος Παπαβασιλείου θα πραγματοποιήσει διάλεξη στα πλαίσια του συνόλου των διδακτικών ομάδων με τίτλο "Ο Κύβος, το Τετράγωνο, δυο Παιχνίδια και ένα Προνόμιο Εφευρέσεως". Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Α006 στις 11:00π.μ.