ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

Εναρξη μαθήματος Δευτέρα 2/10/2017 στο αμφιθέατρο Α002, 15.30-19.15

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 27.9.2017

Η παρουσίαση του μαθήματος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 9 του 9ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Α002 στο κτίριο Αβέρωφ από 15.30-19.15