ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

Aπομάκρυνση μακετών 1 &2/3/2017 από 11.00-15.00, Τ10 & κάτω από το ΜΑΧ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 22.2.2017

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του 9ου εξαμήνου την  Τετάρτη 1/3/2017 & Πέμπτη 2/3/2017 από 11.00-15.00 να απομακρύνουν τις μακέτες τους από τις αίθουσες Τ10 & κάτω από το ΜΑΧ.