Απομάκρυνση μακετών Συνθετικών μαθημάτων επαναληπτικής Σεπτεμβρίου μέχρι τη Δευτέρα 24/10/2016

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 12.10.2016

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που παρέδωσαν μακέτες για τα Συνθετικά μαθήματα της επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου να τις παραλάβουν μέχρι τη Δευτέρα 24/10/2016.

Μετά την ημερομηνία αυτή οι μακέτες θα απομακρυνθούν.

Αίθουσες παραλαβής μακετών

1ο & 2ο εξάμηνο     κάτω από το ΜΑΧ

3ο εξάμηνο                Τ210

4ο εξάμηνο                 Τ216

5ο & 6ο εξάμηνο       κάτω από το ΜΑΧ

7ο & 8ο εξάμηνο       Τ10

9ο εξάμηνο                  Τ217Β