Η Βιομηχανική Κληρονομιά της Νέας Ιωνίας

Επισκόπηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας

Συγγραφέας: 
Ο. Βογιατζόγλου
Ε.Καραθανάση
Μ. Καλιοτζίδου
Εκδότης: 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Έτος Έκδοσης: 
2002
ISBN: 
9602440716