Έρευνα στην Αρχιτεκτονική. Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός

Επιμέλεια: 
Γεώργιος Μαρνελάκης
Εκδότης: 
Αλεξάνδρεια
Έτος Έκδοσης: 
2007