Μεταλλαγές και (α)Συνέχειες: Πρακτικές, πολιτικές και λόγος για τον αστικό χώρο

Εκδότης: 
Αλεξάνδρεια
Έτος Έκδοσης: 
2009
ISBN: 
9789602214718