Πολεοδομικό Δίκαιο

Οι σχέσεις χωροταξίας, πολεοδομίας, κτηριοδομίας και η ανάλυση των διατάξεων του Ν.2508/97

Εκδότης: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ
Έτος Έκδοσης: 
2000
Τόπος Έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
9602545453

Το βιβλίο παρουσιάζει με συστηματικό τρόπο τη διάρθρωση του θεσμικού πλαισίου του πολεδομικού σχεδιασμού
στη χώρα μας, σε συσχετισμό με το χωροταξικό σχεδιασμό, την οικονομική ανάπτυξη και τις επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, αναφέρονται οι επιδράσεις που έχει δεχθεί η πολεοδομική νομοθεσία από τον ευρωπαϊκό χώρο.

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη:

Στο Α΄ Μέρος, που περιλαμβάνει εννέα κεφάλαια, ερευνάται και ερμηνεύεται η νομοθεσία για τις εντός σχεδίου περιοχές, τις εντάξεις και επεκτάσεις του σχεδίου.

Στο Β΄ Μέρος, το οποίο αποτελείται από την Εισαγωγή και τρία κεφάλαια, αναλύονται οι διατάξεις του νέου οικιστικού νόμου 2508/97 κατά νοηματικές ενότητες.

Βάση του βιβλίου αποτέλεσαν οι παραδόσεις στους φοιτητές (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και αγρονόμους τοπογράφους) του ΕΜΠ. Η διαπίστωση όμως ότι μπορεί να δώσει μια συνολική εικόνα του πολεοδομικού δικαίου και των θεωρητικών του προεκτάσεων οδήγησε στην περαιτέρω επεξεργασία της ύλης του βιβλίου και στον εμπλουτισμό του με νομολογία, κυρίως του Συμβουλίου της Επικρατείας, με ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, αλλά και αλφαβητικό ευρετήριο.