Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι 2000-2001

Εκδότης: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ
Έτος Έκδοσης: 
2002
Τόπος Έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
9602546115

Η έκδοση αυτή προορίζεται για διδακτικό σύγγραμμα για τους πρωτοετείς σπουδαστές/στριες της Αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π. Περιλαμβάνει σύντομα άρθρα όλων των διδασκόντων του μαθήματος «Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική σύνθεση Ι» του ακαδημαϊκού έτους 2000-2001, όπως επίσης και δύο κείμενα διδασκόντων του ακαδημαϊκού έτους 1997-98, που συνέβαλαν στη σημερινή μορφή του μαθήματος. Μεγάλο μέρος της έκδοσης καλύπτεται από εργασίες σπουδαστών οι οποίες αποτελούν ένα επιλεγμένο δείγμα του συνόλου των εργασιών που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2000-2001. Oι εργασίες αυτές, παρ’ όλες τις διαφορές τους, που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία προσανατολισμών τόσο μεταξύ των διδασκόντων όσο και μεταξύ των σπουδαστών/στριών, συγκροτούν ένα ενιαίο πλαίσιο προσέγγισης του μαθήματος. O χαρακτήρας της έκδοσης είναι διττός. Ισορροπεί ανάμεσα σε ένα είδος «παραθετικού» εγχειριδίου και μια συλλογή κειμένων κριτικού χαρακτήρα.