Οι πολιτικές της Ευρωπαικής Ένωσης για τη χωρική ανάπτυξη

Μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ
Έτος Έκδοσης: 
2004
Τόπος Έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
9602546417

Καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων προετοιμασίας και εφαρμογής των Κοινοτικών πολιτικών χωρικής ανάπτυξης (περιφερειακή πολιτική, κατευθύνσεις για τη χωροταξία και την αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων και ειδικές Πρωτοβουλίες) και αξιολογούνται οι επιπτώσεις αυτών των πολιτικών στην Ευρώπη και την Ελλάδα.