Η Προοπτική στην Αρχιτεκτονική Απεικόνιση

Συγγραφέας: 
Νίκος Κουρνιάτης
Εκδότης: 
Τζιόλα
Έτος Έκδοσης: 
2012
Τόπος Έκδοσης: 
Θεσσαλονίκη
ISBN: 
9789604183173

Το βιβλίο αναδεικνύει μια εξελικτική πορεία στη σχέση Γεωμετρίας και Αρχιτεκτονικής αναφορικά με την αντίληψη για το χώρο σε κάθε εποχή. Η Προοπτική αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο της Γεωμετρίας στο πλαίσιο αυτής της εξελικτικής πορείας, ξεκινώντας από την Αρχαιότητα και φτάνοντας στο χειρισμό σύγχρονων γεωμετρικών μεθόδων που άπτονται του χειρισμού της Προοπτικής αρχιτεκτονικής απεικόνισης.

Στο βιβλίο αναπτύσσονται θέματα κλασσικής προοπτικής, καθώς επίσης και ειδικά θέματα προοπτικών απεικονίσεων, με εφαρμογές στην Τέχνη και την Αρχιτεκτονική. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται θέματα προοπτικών ψευδαισθήσεων και αναμορφώσεων, θέματα ανακατασκευής από το προοπτικό, ένταξης προοπτικού σε φωτογραφία, προοπτικής σε πλάγιο, οριζόντιο και σφαιρικό πίνακα, προοπτικού ανάγλυφου, καθώς και στερεοσκοπικής απεικόνισης.