Ανθή - Μαρία Κουρνιάτη

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3960
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3399
Βαθμίδα: 
Τέως Επίκουρη Kαθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή των γεωμετρικών απεικονίσεων του χώρου με έμφαση στις προοπτικές απεικονίσεις, ευθύγραμμες και καμπυλόγραμμες