Ανάπτυξη πολυκριτηριακής μεθοδολογίας για τη χωροθέτηση επενδύσεων. Τα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
07.11.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.12.2018
Ερευνητής: 
Βασιλική Χαραλαμπίδου
Επιβλέποντες: 
Kωνσταντίνος Σερράος
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ιωάννης Ψυχάρης