Η Προσωπική Φωτογράφιση ως Μέσο Κατοίκησης του Δημόσιου Χώρου: Εξερευνώντας τις δημοσιευμένες ερασιτεχνικές φωτογραφίες στο κίνημα κατειλημμένων πλατειών

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.07.2020
Ημερομηνία Έναρξης: 
16.07.2020
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.10.2020
Ερευνητής: 
Καλλιόπη Φυσαράκη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: