Τυπολογικοί συσχετισμοί της μορφής στην αρχιτεκτονική και στην ποίηση: δοκιμές στην Νεοελληνική ποίηση

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.07.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.02.2019
Ερευνητής: 
Ευφημία Κατσουρού
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Δημήτριος Αγγελάτος
Κίρκη Κεφαλέα