Αξιολόγηση των επιπτώσεων στα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω των επικείμενων προσαρμοστικών - ρυθμιστικών μέτρων για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής

Ημερομηνία Αποδοχής: 
06.07.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
01.04.2020
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.05.2020
Ερευνητής: 
Βασίλειος Κάτσαρης
Επιβλέποντες: 
Σταυρούλα Λυκογιάννη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου