Ο αναπτυξιακός ρόλος των περιφερειακών πόλεων - λιμανιών στο σύστημα μεταφορών_Εστιάζοντας σε Δυτική Ελλάδα και Ηγουμενίτσα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
19.09.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.12.2018
Ερευνητής: 
Αφροδίτη Πιτούλη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Παύλος - Μαρίνος Δελλαδέτσιμας
Σεραφείμ Κάπρος