Η προγραμματιστική συνθήκη στο πλαίσιο της παραμετρικής οντολογίας: Το "φυσικό" ως ρυθμιστής του αστικού τοπίου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
06.07.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.06.2018
Ερευνητής: 
Ιωάννα Φακίρη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αριάδνη Βοζάνη
Αικατερίνη Λιάπη