Η μνημειακή αρχιτεκτονική των τόπων εξορίας και μαρτυρίου: αναζήτηση των κανόνων της αποκατάστασης και διατήρησής τους και η επιβολή της ανάδειξής τους

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.07.2020
Ημερομηνία Έναρξης: 
16.07.2020
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.10.2020
Ερευνητής: 
Αθανασία Μανουσάκη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: