Ο Κατασκευαστικός Τοπικισμός και η Ψηφιακή Υλικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.12.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
17.01.2018
Ερευνητής: 
Ιάσων Ζιρώ
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αικατερίνη Λιάπη
Αρετή Μαρκοπούλου