Επαυξημένες διεπαφές: ερευνώντας τον ονειρικό χώρο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
19.09.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
10.10.2018
Ερευνητής: 
Μυρτώ - Κρυστάλλη Τραμπλ
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Κωνσταντίνος Τηλιγάδης