Η απώλεια της κατοικίας σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και η ανατροπή της δεδομένης χωρικής συνείδησης: Ψυχαναλυτική και αρχιτεκτονική προσέγγιση

Ημερομηνία Αποδοχής: 
13.04.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
08.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
22.06.2016
Ερευνητής: 
Χριστίνα Μαϊστρέλη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Βασιλική Κανελλοπούλου