Ο χώρος στο σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο (1940 - 2000)

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.07.2010
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.04.2011
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
26.10.2011
Ερευνητής: 
Χρυσούλα Τριβήλου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αριάδνη Βοζάνη
Ελένη Φέσσα - Εμμανουήλ