Η συμβολή των Alexei Shulgin, Vuk Cosic και Olia Lialina στην διαδικτυακή τέχνη της μετασοσιαλιστικής Ευρώπης (1990-2000)

Ημερομηνία Αποδοχής: 
18.12.2002
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.03.2003
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
28.05.2003
Ερευνητής: 
Σωτηρία Ορφανού
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ζαφείρης Ξαγοράρης