Τα μοναστήρια της Πάρου στο πλαίσιο της Τοπικής Αρχιτεκτονικής Παράδοσης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
31.10.2001
Ημερομηνία Έναρξης: 
31.10.2001
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
10.07.2002
Ερευνητής: 
Αναστασία Γεωργιάδη
Επιβλέποντες: 
Μαρία Αποστόλου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Σταύρος Μαμαλούκος