Δημόσιοι χώροι μοιράσματος. Αναδυόμενοι τόποι συνάντησης: μια πρακτική προσέγγιση σύμφωνα με τα συγκείμενα της θεατρικότητας και της μεταποικιακής κριτικής

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.07.2020
Ημερομηνία Έναρξης: 
16.07.2020
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.10.2020
Ερευνητής: 
Μυρτώ Σαρμά
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεώργιος Πεφάνης