Μάρσαλ Μακλούαν - Κωνσταντίνος Δοξιάδης. Θεωρητικές αναζητήσεις για την επικοινωνία στο έργο του Δοξιάδη.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.07.2020
Ημερομηνία Έναρξης: 
23.09.2020
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.10.2020
Ερευνητής: 
Μαρία Περγαντή
Επιβλέποντες: 
Κώστας Τσιαμπάος
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Σωτήριος Κωτσόπουλος
Νικόλαος Πατσαβός