Η Αρχιτεκτονική μεταφορά της χωρικής αντίληψης. Ο σχεδιασμός του χώρου και οι κατασκευαστικές μέθοδοι.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
19.09.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
09.07.2019
Ερευνητής: 
Παντελής Στεφανής
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: