Τοπίο και ανάδυση του αγροτικού και πρώιμου βιομηχανικού πολιτισμού - Η Θεσσαλία, η πόλη της Λάρισας και η περιαστική της περιοχή: Νεωτερική ιστορία και σύγχρονες προκλήσεις

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
16.01.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.02.2019
Ερευνητής: 
Μαρία Μαρκάτου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Κωνσταντίνος Λαλένης