Ενδιάμεσος χώρος στην αρχιτεκτονική και την performance

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.12.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
25.04.2018
Ερευνητής: 
Μυρτώ Χαραλάμπους
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Δέσποινα Καταπότη
Κάτια Σαβράμη