Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και περιβάλλοντα καινοτομικής δημιουργίας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.12.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
17.01.2018
Ερευνητής: 
Λάρα - Νιόβη Βαρτζιώτη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Θεόδωρος Σπυρόπουλος