Εξετάζοντας τους αστικούς ενδιάμεσους χώρους στο μεταπολεμικό Σεράγεβο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.10.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.11.2015
Ερευνητής: 
Ζωγραφιά Καρέκου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Παναγιώτα (Πέννυ) Κουτρολίκου
Φωτεινή Τσιμπιρίδου