Το Αποκείμενο ως Μουσειακό Αντικείμενο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
28.01.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.03.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.06.2019
Επιβλέποντες: 
Αριάδνη Βοζάνη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αθανάσιος Μουτσόπουλος