Η Λειτουργική Δομή και ο Συμβολισμός των Μορφών της Φύσης στην Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
20.12.2000
Ημερομηνία Έναρξης: 
20.12.2000
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
15.02.2001
Ερευνητής: 
Πέτρος Χρήστου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Δήμητρα Χατζησάββα