Το παλαιό φρούριο της Κέρκυρας στην περίοδο της Βενετοκρατίας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.07.1998
Ημερομηνία Έναρξης: 
22.07.1998
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
15.01.1999
Ερευνητής: 
Σοφοκλής Αλευρίδης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Μαριάννα Κολυβά