Θεανώ Φωτίου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3401
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3857
Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή αρχ/κων συνθέσεων με γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονική σύνθεση"