Δημήτριος Φιλιππίδης

Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Πολεοδομίας - Χωροταξίας