Μιλτιάδης - Νικόλαος Τζιτζάς

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3914
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3898
Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Οικοδομικός σχεδιασμός κτιριακών κατασκευών
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Διερεύνηση παραδοσιακών κατασκευαστικών συστημάτων και εφαρμογές σύγχρονων κατασκευαστικών πρακτικών σε υφιστάμενα κτίρια.
  • Συστήματα βιοκλιματικού σχεδιασμού.