Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 

Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή Ζωγραφικής