Βαθμίδα: 
Emeritus Professor
Γνωστικό αντικείμενο: