Σπυρίδων Ραυτόπουλος

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3912
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3898
Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή της Οικοδομικής με έμφαση στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία των Κτηρίων.