Δημήτριος Παπαϊωάννου

Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή της Οικοδομικής των σύγχρονων συστημάτων ελαφρών καλύψεων.