Ελευθέριος Πανταλέων

Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Δομική Μηχανική Μόρφωση & Σχεδιασμός φερόντων οργανισμών σε κτιριακά έργα.