Αλεξάνδρα Μονεμβασίτου - Αντωνακάκη

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3874
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3857
Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια